Pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai, életvezetési tanácsadás elnevezés sokakat megtéveszt, hisz azt remélik, hogy  eljönnek, megkapják a nagyszerű tanácsot, hazamennek és megoldódik az életük. A life coaching elnevezés talán jobban kifejezi a folyamat lényegét, hisz itt elsősorban a segítséget kérőnek kell aktívan dolgoznia, erőfeszítést tennie. A tanácsadás során  valójában, ritkán adunk konkrét tanácsot. Egyrészt, ez felelőtlenség lenne, hisz  Ön  fogja vállalni a következményeket. Másrészt, mi pszichológusok tudjuk, hogy megvannak Önnek is a probléma megoldásához szükséges eszközei, tartalékai. Csupán segítségre van szükség ezek felszínre hozásához. Én is csak arra vállakozhatom, hogy megpróbálok társa lenni, néha vezetni, ha lankad bátorítani saját felfedező útján, segítve elhárítani azokat az akadályokat, melyek Önt egyedül esetleg megtorpanásra késztetnék.

A tanácsadásnak személyiségfejlesztő, pszichoterápiás hatása van. Önismerete mélyülését,  alkalmazkodókészsége javulását,  az élethez és az önmagához való viszonya megváltozását várhatja a tanácsadási folyamattól.

A tanácsadás során pszichoterápiás eszközökkel dolgozunk, hisz a hozzánk fordulót a céljai elérésében, problémái megoldásában akadályozó tényezők, gyakran egészen mély, tudattalan szinteken vannak, s ezek elhárításához komoly munkát kell végeznünk.

Ugyanakkor a tanácsadás egy jövőre, illetve konkrét célokra irányuló, rövidtávú munkában (általában 10-15 ülés) megvalósuló, hatékony folyamat. A múlt megértésével annyiban foglalkozunk, amennyiben ez szükségszerű a jövöbeli célok megvalósulásához.

A tanácsadás során  tudományos pszichológiai személyiség elméletekre, és erre épülő pszichoterápiás elméletekre   támaszkodva, a pszichoterápia eszköztárából származó bizonyos technikák (kognitiv terápia, tranzakcióanalízis, relaxációs és szimbólumterápiás eszközök) felhasználásával fogom Önt segíteni.

 A pszichológiai tanácsadás minden élethelyzetben igénybe vehető.

Az első egy-két ülésen dől el, hogy fogunk-e együtt dolgozni, miközben a segítséget kérő feltárja a problémát, megfogalmazzuk a célokat, és az együttes munka kereteit is. (találkozások gyakorisága, időtartama stb.)